Uutuudet

Ozone Race Kite Tuning Kit (R1 V5)
 
Ozone Race Kite Tuning Kit (R1 V5)
199,00 €
(160,48 €, alv 0)
Ozone R1 V5 Kite Only 21m²
»
Ozone R1 V5 Kite Only 21m²
3 779,00 €
(3 047,58 €, alv 0)
Ozone R1 V5 Kite Only 19m²
»
Ozone R1 V5 Kite Only 19m²
3 649,00 €
(2 942,74 €, alv 0)
Ozone R1 V5 Kite Only 15m²
»
Ozone R1 V5 Kite Only 15m²
3 449,00 €
(2 781,45 €, alv 0)
Ozone R1 V5 Kite Only 14m²
»
Ozone R1 V5 Kite Only 14m²
3 369,00 €
(2 716,94 €, alv 0)
Ozone R1 V5 Kite Only 11m²
»
Ozone R1 V5 Kite Only 11m²
3 129,00 €
(2 523,39 €, alv 0)
Ozone R1 V5 Kite Only 10m²
»
Ozone R1 V5 Kite Only 10m²
3 039,00 €
(2 450,81 €, alv 0)
Ozone R1 V5 Kite Only 9m²
»
Ozone R1 V5 Kite Only 9m²
2 299,00 €
(1 854,03 €, alv 0)
Ozone R1 V5 Kite Only 8m²
»
Ozone R1 V5 Kite Only 8m²
2 269,00 €
(1 829,84 €, alv 0)
Ozone Apex V2 Kite Foil Board
Ozone Apex V2 Kite Foil Board
929,00 €
(749,19 €, alv 0)
Ozone Liteforce Wing 7.7 m²
Ozone Liteforce Wing 7.7 m²
1 499,00 €
(1 208,87 €, alv 0)
Ozone Liteforce Wing 6.6 m²
Ozone Liteforce Wing 6.6 m²
1 399,00 €
(1 128,23 €, alv 0)
Ozone Flow Wing 5.0m²
Ozone Flow Wing 5.0m²
1 169,00 €
(942,74 €, alv 0)
Ozone Flow Wing 5.7m²
Ozone Flow Wing 5.7m²
1 249,00 €
(1 007,26 €, alv 0)
Ozone Flow Wing 4.3m²
Ozone Flow Wing 4.3m²
1 119,00 €
(902,42 €, alv 0)
Ozone Flow Wing 3.6m²
Ozone Flow Wing 3.6m²
1 059,00 €
(854,03 €, alv 0)
Ozone Flow Wing 3.0m²
Ozone Flow Wing 3.0m²
1 009,00 €
(813,71 €, alv 0)
Ozone Flow Wing 2.4m²
Ozone Flow Wing 2.4m²
989,00 €
(797,58 €, alv 0)
Ozone Wing Harness Hook
 
Ozone Wing Harness Hook
12,90 €
(10,40 €, alv 0)
Ozone Fusion V1 Wing 7.3 m²
Ozone Fusion V1 Wing 7.3 m²
2 379,00 €
(1 918,55 €, alv 0)
Ozone Fusion V1 Wing 6.5 m²
Ozone Fusion V1 Wing 6.5 m²
2 239,00 €
(1 805,65 €, alv 0)
Ozone Fusion V1 Wing 5.7 m²
Ozone Fusion V1 Wing 5.7 m²
2 099,00 €
(1 692,74 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 5.0m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 5.0m
35,00 €
(28,23 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 5.0m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 5.0m
105,00 €
(84,68 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 4.3m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 4.3m
35,00 €
(28,23 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 3.6m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 3.6m
35,00 €
(28,23 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 4.3m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 4.3m
105,00 €
(84,68 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 3.0m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 3.0m
25,00 €
(20,16 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 3.6m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 3.6m
105,00 €
(84,68 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 2.4m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing Strut 2.4m
25,00 €
(20,16 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 3.0m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 3.0m
75,00 €
(60,48 €, alv 0)
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 2.4m
 
Ozone Bladder - Fusion V1 Wing LE & Strut 2.4m
75,00 €
(60,48 €, alv 0)
Ozone Fusion V1 Wing 3.0 m²
Ozone Fusion V1 Wing 3.0 m²
1 649,00 €
(1 329,84 €, alv 0)
Ozone Fusion V1 Wing 2.4 m²
Ozone Fusion V1 Wing 2.4 m²
1 589,00 €
(1 281,45 €, alv 0)
Ozone Fusion V1 Wing 4.3 m²
Ozone Fusion V1 Wing 4.3 m²
1 889,00 €
(1 523,39 €, alv 0)
Ozone Fusion V1 Wing 3.6 m²
Ozone Fusion V1 Wing 3.6 m²
1 719,00 €
(1 386,29 €, alv 0)
Ozone Code V4 Board Only
Ozone Code V4 Board Only
699,00 €
(563,71 €, alv 0)
Freeride/Freestyle
Heti saatavilla
Ozone Zephyr V8 Ultra-X Kite Only
Ozone Zephyr V8 Ultra-X Kite Only
2 549,00 €
(2 055,65 €, alv 0)
Ozone Fusion V1 Wing 5.0 m²
Ozone Fusion V1 Wing 5.0 m²
1 999,00 €
(1 612,10 €, alv 0)
Heti saatavilla
Ozone Edge V12 19m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 19m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 17m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 17m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 13m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 13m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 15m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 15m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 11m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 11m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 9m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 9m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 10m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 10m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 7m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 7m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 8m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 8m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 6m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 6m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V12 5m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 5m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 19m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 19m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 17m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 17m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 15m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 15m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 13m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 13m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 10m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 10m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 9m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 9m
135,00 €
(108,87 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 8m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 8m
135,00 €
(108,87 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 7m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 7m
135,00 €
(108,87 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 6m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 6m
135,00 €
(108,87 €, alv 0)