Attribuuttityypit‪» Leijan/Wingin koko (m²)‪» 11‪»

Tuotteet

Ozone Edge V12 Kite Only 11m²
Ozone Edge V12 Kite Only 11m²
2 009,00 €
(1 620,16 €, alv 0)
Heti saatavilla
Ozone Hyperlink V3 Kite Only 11m²
Ozone Hyperlink V3 Kite Only 11m²
2 469,00 €
(1 991,13 €, alv 0)
Heti saatavilla
Ozone Bladder - Edge 2011, 2012, 2013 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Edge 2011, 2012, 2013 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone REO V7 Ultra-X Kite Only 11m²
Ozone REO V7 Ultra-X Kite Only 11m²
1 989,00 €
(1 604,03 €, alv 0)
Ozone Subzero V2 Kite Only 11m²
Ozone Subzero V2 Kite Only 11m²
1 539,00 €
(1 241,13 €, alv 0)
Ozone Sheathed Dyneema 6480-090 Yellow (metreittäin)
 
Ozone Sheathed Dyneema 6480-090 Yellow (metreittäin)
1,90 €
(1,53 €, alv 0)
Ozone Bladder - Edge 2014, V8 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Edge 2014, V8 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Sheathed Dyneema 6480-130 Grey (metreittäin)
 
Ozone Sheathed Dyneema 6480-130 Grey (metreittäin)
2,50 €
(2,02 €, alv 0)
Ozone Sheathed Dyneema 6480-130 Yellow (metreittäin)
 
Ozone Sheathed Dyneema 6480-130 Yellow (metreittäin)
1,90 €
(1,53 €, alv 0)
Ozone Sheathed Dyneema 6480-090 Grey (metreittäin)
 
Ozone Sheathed Dyneema 6480-090 Grey (metreittäin)
1,90 €
(1,53 €, alv 0)
Ozone AMP V1 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone AMP V1 11.0 m² Bridle Line Set
90,00 €
(72,58 €, alv 0)
Ozone AMP V1 11m Len10 Megaloop Setting lines (2x KL)
 
Ozone AMP V1 11m Len10 Megaloop Setting lines (2x KL)
10,66 €
(8,60 €, alv 0)
AMP V1 - LEN10 SETUP
Ozone AMP V2 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone AMP V2 11.0 m² Bridle Line Set
96,00 €
(77,42 €, alv 0)
Ozone Bladder -  Edge V12 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Edge V12 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - AMP V1 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - AMP V1 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - AMP V2 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - AMP V2 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - C4 2011 11m LE & Struts
 
Ozone Bladder - C4 2011 11m LE & Struts
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - C4 2012 11m LE & Struts
 
Ozone Bladder - C4 2012 11m LE & Struts
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - C4 2013 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - C4 2013 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - C4 2014, 2015, V6 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - C4 2014, 2015, V6 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - Catalyst V2 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Catalyst V2 LE & Struts 11m
125,00 €
(100,81 €, alv 0)
Ozone Bladder - Edge V10 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Edge V10 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - Edge V11 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Edge V11 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - Edge V9 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Edge V9 LE & Struts 11m
155,00 €
(125,00 €, alv 0)
Ozone Bladder - Enduro V1 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Enduro V1 LE & Struts 11m
125,00 €
(100,81 €, alv 0)
Ozone Bladder - Enduro V2 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Enduro V2 LE & Struts 11m
125,00 €
(100,81 €, alv 0)
Ozone Bladder - Enduro V3 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Enduro V3 LE & Struts 11m
125,00 €
(100,81 €, alv 0)
Ozone Bladder - Enduro V4 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - Enduro V4 LE & Struts 11m
125,00 €
(100,81 €, alv 0)
Ozone Bladder - REO V6 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - REO V6 LE & Struts 11m
125,00 €
(100,81 €, alv 0)
Ozone Bladder - REO V7 LE & Struts 11m
 
Ozone Bladder - REO V7 LE & Struts 11m
125,00 €
(100,81 €, alv 0)
Ozone C4 2010 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone C4 2010 11.0 m² Bridle Line Set
46,00 €
(37,10 €, alv 0)
Ozone C4 2011 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone C4 2011 11.0 m² Bridle Line Set
56,00 €
(45,16 €, alv 0)
Ozone C4 2013 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone C4 2013 11.0 m² Bridle Line Set
61,00 €
(49,19 €, alv 0)
Ozone C4 2014 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone C4 2014 11.0 m² Bridle Line Set
47,00 €
(37,90 €, alv 0)
Ozone C4 2015 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone C4 2015 11.0 m² Bridle Line Set
56,00 €
(45,16 €, alv 0)
Ozone C4 V6 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone C4 V6 11.0 m² Bridle Line Set
47,00 €
(37,90 €, alv 0)
Ozone Catalyst V2 11.0m² Bridle Line Set
 
Ozone Catalyst V2 11.0m² Bridle Line Set
43,00 €
(34,68 €, alv 0)
Ozone Chrono V2 11m² Bridle Line Set
 
Ozone Chrono V2 11m² Bridle Line Set
275,00 €
(221,77 €, alv 0)
Ozone Chrono V3 11m² Bridle Line Set
 
Ozone Chrono V3 11m² Bridle Line Set
273,00 €
(220,16 €, alv 0)
Ozone Chrono V3 EXP 11m² Bridle Line Set
 
Ozone Chrono V3 EXP 11m² Bridle Line Set
300,00 €
(241,94 €, alv 0)
Ozone Chrono V4 11m² Bridle Line Set
 
Ozone Chrono V4 11m² Bridle Line Set
300,00 €
(241,94 €, alv 0)
Ozone Chrono V5 Kite Only 11m²
Ozone Chrono V5 Kite Only 11m²
2 569,00 €
(2 071,77 €, alv 0)
Ozone Edge 2010 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Edge 2010 11.0 m² Bridle Line Set
51,00 €
(41,13 €, alv 0)
Ozone Edge 2011 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Edge 2011 11.0 m² Bridle Line Set
52,00 €
(41,94 €, alv 0)
Ozone Edge 2013 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Edge 2013 11.0 m² Bridle Line Set
57,00 €
(45,97 €, alv 0)
Ozone Edge 2014 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Edge 2014 11.0 m² Bridle Line Set
66,00 €
(53,23 €, alv 0)
Ozone Edge V10 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Edge V10 11.0 m² Bridle Line Set
67,00 €
(54,03 €, alv 0)
Ozone Edge V11 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Edge V11 11.0 m² Bridle Line Set
69,00 €
(55,65 €, alv 0)
Ozone Edge V12 11m Bridle Line Set
 
Ozone Edge V12 11m Bridle Line Set
62,00 €
(50,00 €, alv 0)
Ozone Edge V8 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Edge V8 11.0 m² Bridle Line Set
95,00 €
(76,61 €, alv 0)
Ozone Edge V9 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Edge V9 11.0 m² Bridle Line Set
66,00 €
(53,23 €, alv 0)
Ozone Enduro 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Enduro 11.0 m² Bridle Line Set
57,00 €
(45,97 €, alv 0)
Ozone Enduro V2 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Enduro V2 11.0 m² Bridle Line Set
52,00 €
(41,94 €, alv 0)
Ozone Enduro V3 11.0m² Bridle Line Set
 
Ozone Enduro V3 11.0m² Bridle Line Set
55,00 €
(44,35 €, alv 0)
Ozone Enduro V4 11.0 m² Bridle Line Set
 
Ozone Enduro V4 11.0 m² Bridle Line Set
54,00 €
(43,55 €, alv 0)
Ozone Enduro V4 Kite Only 11m²
Ozone Enduro V4 Kite Only 11m²
1 719,00 €
(1 386,29 €, alv 0)
Ozone EXP V1 Kite Only 11m²
Ozone EXP V1 Kite Only 11m²
2 469,00 €
(1 991,13 €, alv 0)
Ozone Frenzy 2011 11m² Bridle Line Set
 
Ozone Frenzy 2011 11m² Bridle Line Set
202,00 €
(162,90 €, alv 0)
Ozone Frenzy 2012 11m² Bridle Line Set
 
Ozone Frenzy 2012 11m² Bridle Line Set
264,00 €
(212,90 €, alv 0)
Ozone Frenzy 2013 11m² Bridle Line Set
 
Ozone Frenzy 2013 11m² Bridle Line Set
254,00 €
(204,84 €, alv 0)

Sivu 1 2